Reklamační řád

společnosti AGILA TRADE s.r.o.

 

V případě reklamace postupujte prosím následovně: 

1. Reklamované nádobí (čisté, odmaštěné) odešlete na adresu výrobce:

AGILA TRADE, s.r.o., Mírová 87/2, 679 04 Adamov

2. Přiložte prosím doklad o nabytí nádobí, telefonický kontakt, případně i e-mailovou adresu pro posouzení oprávněnosti reklamace prodejním místem.

 

Řešení reklamace:

Reklamace bude řešena nejpozději do 30 dnů od přijetí (obvykle však do 10 dnů)

1. oprávněná reklamace

  • odstranitelné vady – budou řešeny opravou nádobí
  • neodstranitelné vady – budou řešeny výměnou, případně dobropisem

2. neoprávněná reklamace

  • nádobí bude po dohodě se zákazníkem opraveno za úhradu a na dobírku odesláno zpět k zákazníkovi (o této možnosti bude zákazník informován telefonicky)
  • nádobí bude vráceno (v případě, že zákazník nemá o opravu zájem, nebo nelze nádobí opravit, nebo nebyl zákazník telefonicky k zastižení)

 

Oprávněnost reklamace „Ano nebo ne?“

Nové nádobí

Exkluzivní nádobí řad TITANO, PROTITAN, TEQ  je vyráběno ručně a každý vyrobený kus je faktickým originálem. Drobné optické nebo designové nejednotnosti na povrchu nádobí nejsou důvodem k reklamaci.

 

Používané nádobí

Poškrábané nebo oprýskané dno způsobeno mechanickým poškozením případně běžným opotřebením. Nemá žádný vliv na funkčnost nádobí, není důvodem k reklamaci.

 

Propálené dno

Způsobené přílišným přehříváním prázdného hrnce, charakteristické zbarvení funkční plochy dohněda. Není důvodem k reklamaci.

   

Hluboké rýhy

Způsobené tvrdým ostrým předmětem – viz informace o výrobku, nejsou důvodem k reklamaci.

  

Odřený okraj

Způsobený běžným, mechanickým opotřebením pokličkou, nesnižuje funkčnost nádobí, není důvodem k reklamaci.

   

Poškozený povrch vnitřního dna

Způsobený opakovaným dlouhodobějším skladováním potravin a uvařených pokrmů, charakteristický v počáteční fázi drobnými puchýřky, není důvodem k reklamaci.